ĐIỂM BÁN BẢO HUYẾT KHANG TẠI HOÀN KIẾM

STT

Tên nhà thuốc

Địa chỉ

SĐT (Click để gọi)

1

Đức

91E Hàng Mã

0976247979

2

Quang Linh

35 Nguyễn Siêu

0985569977

3

Phương Lê

22 Đinh Liệt

0988403353,02439260625

4

Hoàng Đàn

14 Nguyễn Văn Tố

0947867399

5

24H

91 Phủ Doãn

0912226797

Danh sách điểm bán sẽ được cập nhật đầy đủ sớm.
Để lại số điện thoại và nơi bạn sống để được chỉ nhà thuốc gần nhất.