ĐIỂM BÁN BẢO HUYẾT KHANG TẠI THANH XUÂN

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Việt Lương Số 3, Dãy Liền Kề Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến 0985 117 556
2 Hải Đăng 142 Vũ Trọng Phụng 0982819628
3 Minh Trí 112 Nhân Hòa 0972329325